Historia linii kolejowej nr 371

Budowa linii kolejowej nr 371 relacji Żagań-Wolsztyn rozpoczęła się pod koniec XIX w.
Pierwszy odcinek z Nowej Soli do Kożuchowa ukończony został w 1889 r. Rok później otwarty został odcinek z Kożuchowa do Żagania.W kolejnych latach podjęto decyzję o rozbudowie linii, i w latach 1906-1907 powstały odcinki łączące Wolsztyn z Konotopem oraz Nową Sól z Otyniem.W 1908 roku po ukończeniu budowy mostu na Odrze połączono obydwie nitki, które utworzyły linię relacji Wolsztyn-Żagań.Linia obsługiwała ruch pasażerski i towarowy do roku 1945, kiedy zniszczony został most na Odrze.Linia uruchamiana była etapami do 1955 r. Kiedy odbudowany został most, przywrócona została przejezdność całej trasy od Żagania do Wolsztyna.Po roku 1989 ruch na linii stopniowo ustawał. W 1993 r. ustał ruch pasażerski, a w 1997 r., po uszkodzeniu mostu podczas powodzi, ustał ruch towarowy.Prawdziwą perełką linii jest most stalowy na Odrze w pobliżu miejscowości Stany, został on wybudowany w latach 1907-1908 w pobliżu dawnej przeprawy promowej. Jest to jeden z najbardziej interesujących przykładów ufortyfikowanych przepraw rzecznych i najdłuższy most kolejowy Nadodrza.
Konstrukcja posiada najdłuższe w Europie przęsło nurtowe (100,01 m).

Obiekt został zaprojektowany oraz wykonany przez Fabrykę Budowy Mostów, Konstrukcji Stalowych i Wagonów Beuchelt & Co w Zielonej Górze. Stal użyta do budowy mostu została pozyskana z huty w Rudzie Śląskiej. Most został ufortyfikowany w czasie jego budowy.
W pobliżu zespołu obronnego mostu znajdują się żelbetowe schrony, wchodzące w skład linii obronnej „Oderstellung”.

Most kolejowy został częściowo zniszczony w lutym 1945 r. przez wycofujące się wojska niemieckie – wysadzone zostały środkowe przęsła. Wysadzone partie zostały odbudowane w 1955 r. Most kolejowy funkcjonował do powodzi w 1997 r., kiedy to konstrukcja mostu została naruszona.

Na początku XXI w. Powiat Nowosolski podejmował inicjatywy mające na celu przywrócenie do ruchu linii Kolejowej nr 371 Wolsztyn-Żagań jako element turystyki kombinowanej. Najważniejszą z nich było złożenie wniosku o dofinansowanie transgranicznego, polsko-niemieckiego projektu pn. „Pociąg do turystyki – Hartmann – Łopuszyński – Tuwim – Turystyka transgraniczna łączy regiony” w roku 2012.

W latach 2010-2014 realizowane były również liczne mniejsze transgraniczne projekty promujące ruch kolejowy jako ekologiczny środek transportu oraz element turystyki kombinowanej łączącej rower, kolej oraz wodę.
Rozwój transportu ekologicznego jest priorytetem Powiatu Nowosolskiego, dlatego wraz Gminami Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól – Miasto oraz Otyń postanowiono zamienić kolej na rower i nieczynną linię przebudować na ścieżkę rowerową, która podobnie jak legendarna już droga 66 stanowi transportowy korytarz łączący wschód z zachodem powiatu.

 

Trasa linii kolejowej nr 371

Ścieżka "Kolej na Rower"

Ściezka rowerowa

Projekt „Kolej na rower – Budowa ścieżek rowerowych w ramach rozwoju transportu ekologicznego na terenie powiatu nowosolskiego”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Skip to content